Proofread

เราคือบริษัทรับ editing และ proofread ชั้นนำผู้นำเสนอบริการที่คุณสามารถไว้วางใจได้

 

 

เอกสารส่วนตัว

เมื่อคุณต้องการ proofread เอกสารส่วนตัว การหาผู้ตรวจที่ไว้ใจได้ อาจทำให้คุณกังวลใจ แต่ด้วยบริการจาก ProofreadingClub.com เอกสารของคุณจะถูกต้องตามหลั…

 

 

เอกสารเชิงวิชาการ

หากเอกสารของคุณเป็นเอกสารเชิงวิชาการ ผู้ช่วย proofread คือสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อให้คุณมั่นใจว่าเอกสารของคุณจะสื่อสิ่งที่ต้องการได้ถูกต้อง

 

 

เอกสารเชิงธุรกิจ

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดของงานเขียนเชิงธุรกิจใดๆ ก็ตามคือความเป็นมืออาชีพ และความเที่ยงตรง

บริการของเรา

Get starting work with Proofread

เราคือบริษัทรับ editing และ proofreading ชั้นนำผู้นำเสนอบริการที่คุณสามารถไว้วางใจได้

          สำหรับการ Proofread งานเขียนภาษาอังกฤษในมหาลัยหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆทั่วไปนั้นค่าใช้จ่ายในการจ้าง proofreader จาก writer service provider จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะระดับความยากของงาน รวมไปถึง deadline กำหนดการและระยะเวลาในการทำงานทั่วไปแล้ว บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายสูงตามความต้องการ
          Proofreading หรือ การพิสูจน์อักษร เป็นการตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนที่เจ้าของงานจะทำการส่งงานเขียน หลักๆแล้วจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบสะกดคำต่าง ๆ ตรวจสอบไวยากรณ์ ในการเลือกใช้คำศัพท์ ความถูกผิดและรายละเอียดยิบย่อยต่าง ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อให้งานเขียนที่ออกมานั้นมีการเกิดความผิดพลาดอย่างน้อยที่สุด

          Editing หรือ การตรวจแก้ จะเป็นการแก้ไขในภาพรวมของคุณภาพของงานที่เขียนออกมา โดยส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ไขเนื้อหาที่ทำการเขียนออกมาว่าดีเพียงพอที่จะนำมาใช้งานหรือไม่ อ่านรู้เรื่องไหม งานออกมาดีระดับไหนหากคุณต้องการที่จะรู้ว่างานเขียนของคุณนั้น ต้องการ proofread หรือ editing หรือไม่ คุณจะต้องตั้งคำถามกับตัวคุณเองก่อนเลยว่า งานที่เราทำออกมานั้นเราพึงพอใจกับคุณภาพของงานเขียนชิ้นนี้มากน้อยแค่ไหน เราเพียงพอหรือยังกับคุณภาพงานเขียนที่ออกมาในตอนนี้ ถ้าคุณมีคำตอบในใจ “ว่าเพียงพอแล้ว” นั่นคือคุณต้องการที่จะใช้บริการทีมงาน “proofread” ในการตรวจสอบและทำการพิสูจน์ตัวอักษรเท่านั้น แต่ถ้าหากคุณตอบว่า “ไม่เพียงพอ” นั่นแหละแสดงคุณยังคงต้องการเลือกใช้บริการ “Editing”